Sajtóközlemények
Legfrissebb
SZOMBATON TETŐZIK A HŐSÉG – MEGHOSSZABBÍTJA A II. FOKÚ RIASZTÁST AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

CSAK OTT, ODA ÉS AKKOR VILÁGÍTSUNK, AHOL ÉS AMIKOR SZÜKSÉGES

MÉG TÖBB NAPON ÁT TART A HŐSÉG, AZ ÉJSZAKÁK SEM HOZNAK ENYHÜLÉST

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELME: ÁTLAGOSAN KÉT-HÁROM KIFOGÁS JUT EZER ELLENŐRZÉSRE

GOP-1.1.1-11-2012-0006 „PIACORIENTÁLT KUTATÁS-FEJLESZTÉS A BIOSPIRÁL-2006 KFT-NÉL” CÍMŰ PÁLYÁZAT CÉLJÁRÓL, MEGKEZDÉSÉRŐL

VIRÁGZÁS ELŐTT A PARLAGFŰ | INDUL A PARLAGFŰ POLLEN RIASZTÁSI RENDSZER

„A VÍZÉ LESZ A KORONA” – SIKERREL ZÁRULT AZ ORSZÁGOS HAPPY-HÉT

III. FOKÚ HŐSÉGRIADÓ: MEGHOSSZABBÍTVA!

NÉGY JÓ TANÁCS IDŐSEKNEK A HŐSÉGHULLÁMOK IDEJÉRE

MIRE FIGYELJÜNK GYÓGYSZEREINK ESETÉBEN A NAGY MELEGBEN?

TARTÓS HŐHULLÁM SZOMBATTÓL – III. FOKÚ RIASZTÁST RENDEL EL AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

ITT A VAKÁCIÓ! HOGYAN KERÜLHETŐK EL A LEGGYAKORIBB FERTŐZÉSEK ÉS A GYERMEKBALESETEK?

II. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS: CSÜTÖRTÖKIG TART A KÁNIKULA!

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG: NEM LESZ LEFEDETLEN TÉRSÉG AZ ORSZÁGBAN

KÖZEL SZÁZ ÉVE A CSALÁDOK ÉS A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT - VÉDŐNŐK NAPJA 2012.

SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓ SZEREK: CSAK AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL ENGEDÉLYÉVEL!

MÍNUSZ 80 MILLIÁRD - KISZÁMOLTUK: A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON

„LYUKAK A VÉDŐHÁLÓN” - A GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZHETŐ!

KÖZÖS MUNKA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN ÉS A DOHÁNYZÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA

JÓL-LÉT ÉS EGÉSZ-SÉG KAMASZKORBAN

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
Részletes leirás:
Budapesten, a Bibó István Szakkollégiumban március 30-án 37 egyetemi és főiskolai hallgató, fiatal értelmiségi megalapította a Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz). Az alapítók a következő nap nemzetközi sajtótájékoztatón jelentették be a független ifjúsági szervezet megalapítását. Egy héttel később a rendőrség figyelmeztette a Fidesz öt alapítóját - köztük Orbán Viktort és Kövér Lászlót -, hogy \"tevékenységük illegális szervezet létrehozására irányul\".

A Fidesz alapító nyilatkozata, 1988

Alulírott magyar állampolgárok, alkotmányos jogainkkal éve, megalakítjuk a Fiatal Demokraták Szövetségét.
A kezdeményezés célja: új, önálló és független ifjúsági szövetség létrehozása, amely tömöríti a politikailag aktív, radikális, reformer ifjúsági csoportokat és egyéneket. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg az ifjúság tényleges politikai tagoltsága és ennek szervezeti megjelenítése között szakadék tátong. A Fiatal Demokraták Szövetsége (továbbiakban FIDESZ ill. Szövetség) létrejötte az első lépés lenne e szakadék áthidalása érdekében.

1. A FIDESZ helye az ifjúsági közéletben

A FIDESZ a közéletben mint önálló, független ifjúsági szervezet kíván működni, a tagság által meghatározott politikai irányvonalat követve. Az ifjúság érdekképviseletét érintő kérdésekben együtt kíván működni az ifjúságot képviselő más szervezetekkel, társaságokkal.

2. A FIDESZ működését meghatározó politikai alapelvek

A FIDESZ az Alkotmány előírásainak megfelelően kíván működni. Tevékenységében egy olyan új Magyarország felépítésének igényéből indul ki,
- amelyben olyan gazdasági modell működik, ahol a magán-, az önkormányzati és az állami tulajdon arányait a gazdasági racionalitás szabályozza;
- amelyben a demokrácia szabályainak megfelelően az egyéni és csoportérdekek szabad szerveződésen alapuló képviseletet nyernek;
- amelyben megfelelő intézményrendszer segíti elő a gazdasági hatékonyság és a szélesen értelmezett társadalmi esélyegyenlőség - állandó konfliktusokon keresztül megvalósuló - hosszútávú egyensúlyát, lehetővé téve a gazdasági versenyben lemaradt csoportok támogatását és felzárkóztatását, a társadalmi szolidaritás elve alapján;
- amelyben az egészséges öntudatát visszanyert nemzet képes hatékonyan fellépni az államának határain kívül reked m agyarság érdekében, s a nemzeti függetlenség, valamint a Kelet-Közép-Európa népeivel való szolidaritás elvei alapján képes közreműködni egy demilitarizált és egységes Európa eszméjének megvalósításában.

3. A FIDESZ feladatai

- Minden olyan társadalmi, gazdasági, politikai kérdésben véleményt nyilvánít, amely érinti tagjainak érdekeit. E célból - saját nyilvánosságának kiépítéséig - fel kívánja használni a nyilvánosság már meglévő csatornáit.
- Szervezetének kiépülése után, tagsága érdekképviseletének ellátása céljából, bele kíván szólni a politikai döntésekbe.
- Igyekszik intellektuális, politikai befolyást elérni az ifjúság körében, a szervezet által képviselt politikai értékek mind szélesebb körben való elfogadtatása érdekében.
- Lehetőséget kíván adni tagjainak politikai szerepek elsajátítására.

4. A FIDESZ felépítése

A szervezet felépítését az első Kongresszus/küldöttgyűlés által szentesített Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) állapítja meg részletesen. Az alapszervezetek szerveződési elveit célszerűnek látszik teljes rugalmassággal kezelni. Javasoljuk a tagság alsó és felső korhatárát 16, ill. 35 évben megvonni. A FIDESZ tagjai nem lehetnek más politikai ifjúsági szövetségek tagjai.

5. A FIDESZ működésének anyagi forrásai

A FIDESZ tagjai az SZMSZ-ben megállapítandó tagdíjat fizetnek. A Szövetség számít a különböző társadalmi és gazdálkodó szervezetek támogatására. Ezen túl első konkrét politikai céljai közé tartozik az állami költségvetés ifjúságpolitikai célokra elkülönített pénzösszegei elosztásának nyilvános vitája és szabályozása.
Úgy gondoljuk, hogy Magyarország társadalmának és a magyar nemzetnek súlyos és valószínűleg elhúzódó válságidőszakában vagyunk. A ma fiatal generációinak semmiféle felelőssége nem lehet azokért a tegnapi hibás döntésekért, amelyeknek következményeit nagyrészt már ma is ők viselik. Van viszont felelősségük a jövőt befolyásoló mában, és van joguk is, hogy saját jövőjük alakításába az általuk választott módon beleszóljanak! Egyre többen hívják fel a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a válság mélyülése mellett a társadalom integrálatlan volta jelent. Úgy véljük, ahhoz, hogy a társadalom cselekvéseit ne értelmetlen indulatok vezéreljék, szükség van az állampolgári felelősséget erősítő, az érzelmeknek kollektív bölcsességgel gátat szabó és formát adó autentikus társadalmi szerveződésekre is. A Fiatal Demokraták Szövetsége egy akar lenni e szerveződések közül.
Ezért felhívunk minden olyan fiatalt, aki egyetért nyilatkozatunk tartalmával, csatlakozzék a Szövetséghez, s működjön közre programjának és szabályzatának kidolgozásában, szervezete kiépítésében! Népszerűsítse a Szövetség céljait, személyes informálással pótolja a Szövetség még nem létező intézményes nyilvánosságát!
Felhívjuk a KISZ tagjait és szerveit, hogy anyagi és politikai eszközökkel támogasson minden olyan kezdeményezést, amely az ifjúság politikai képviseletét teljesebbé teheti. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi helyzetben a kezdeményezés újszerűségéből fakadóan a potenciális tagság számára a fő vonzerőt az adja majd, hogy a FIDESZ létéből fakadóan alternatívát fog jelenteni a KISZ-szel szemben
A FIDESZ azonban elsősorban nem valami ellen, hanem valami érdekében óhajt politizálni, s reméli, hogy ehhez partnerekre talál a várhatóan tovább differenciálódó ifjúsági politikai intézményrendszerben.
Felhívjuk továbbá az összes társadalmi szervezetet, felelős politikai tényezőt, saját eszközeikkel segítsék azt a folyamatot, amelyet a FIDESZ megalakulásával elindítani óhajt!

Budapest, 1988. március 30.

Andrási Miklós (közgazdászhallgató) Kata Péter (egyetemi hallgató)
Bayer Zsolt (tanárképző főiskolás) Kliment Attila (joghallgató)
Bajka István (joghallgató) Kovács István (gépészmérnök)
Balassa György (egyetemi hallgató) Kövér László (ösztöndíjas jogász)
Bartók István (közgazdászhallgató) Langauer László (tanárképző főiskolás)
Bartus Gábor (műegyetemi hallgató) Molnár Péter (ösztöndíjas jogász)
Bánszky Éva (joghallgató) Németh Zsolt (közgazdász)
Bekk Mária (tanár) Orbán Viktor (jogász)
Benedek Zoltán (közgazdászhallgató) Rácz András (tanárképző főiskolás)
Bégány Attila (programozó matematikus) Sasvári Szilárd (tanárképző főiskolás)
Both Vilmos (közgazdászhallgató) Szabó Gábor (bölcsészhallgató)
Csaba Iván (közgazdászhallgató) Szajkó Lóránt (közgazdász)
Csongor Balázs (tanárképző főiskolás) Szájer József (egyetemi tanársegéd)
Deutsch Tamás (joghallgató) Szemerei Péter (joghallgató)
Fodor Gábor (nevelőtanár) Sztilkovics Szávó (tanárképző főiskolás)
Gyöngyössy Péter (erdőmérnök - hallgató) Pető Sándor (egyetemi hallgató)
Hamecz István (egyetemi hallgató) Tar Miklós (egyetemi hallgató)
Kaderják Péter (közgazdász) Vajda Tibor (egyetemi hallgató)
Kardos József (erdőmérnök-hallgató)
Ország: Magyarország
Helység: Budapest
Irányitószám: 1088
Utca, házszám: Szentkirályi u.18
Telefon: +36-1-441-5424
weblapcím: www.fidesz.hu
Kapcsolattartó neve: Pataki Eszter
Kapcsolattartó e-mail címe: pataki.eszter@fidesz.hu
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-1-441-5424
2009-11-29 13:31:42 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - A szocialisták olyan személyi kinevezésekről döntenek, amelyekkel hosszú időre bebetonozzák magukat - mondta Cser-Palkovics András, a Fidesz helyettes szóvivője vasárnapi sajtótájékoztatóján.
bővebben
 
2009-11-15 11:57:26 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - Szili Katalin (MSZP): Maszatolunk, és az ország azt látja rólunk, hogy szétkenünk minden felelősséget, és ezzel csak szappanozzuk magunk alatt a lejtőt. Medgyessy Péter: Félek, szocialista barátaim félreértik a helyzetet. Amikor magukba tekinteni, elemezni kellene, ünnepelni akarnak. Paul Lendvai: A szocialisták és az SZDSZ-esek még a végveszély óráiban is hatalomért és pénzért marakodnak. Megérdemlik a sorsukat.
bővebben
Kulcsszavak: fidesz, kormányzat, mszp
 
2009-11-08 21:19:52 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - Csak a választások után nevezi meg miniszter-jelöltjeit Orbán Viktor. A Fidesz elnöke Kecskeméten arról is beszélt, hogy nem tervezi és nem is támogatja a magyar közjogi rendszer teljes felforgatását.
bővebben
 
2009-11-07 19:23:46 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - Kezdeményezni fogja az erzsébetvárosi Fidesz-frakció az előzetesben lévő Hunvald György VII. kerületi polgármester fizetésének felfüggesztését - mondta szombati sajtótájékoztatón Vattamány Zsolt, Fidesz erzsébetvárosi frakciójának vezetője.
bővebben
 
2009-11-07 11:30:42 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - Figyelemfelhívó óriásplakáttal kívánja az embereket figyelmeztetni az újabb szocialista kormányzati kudarcra a Fidesz. A Nyugati téren bemutatott óriásplakát a 2002 óta duplájára emelkedő munkanélküliségi adatokat ábrázolja. Répássy Róbert sajtótájékoztatója.
bővebben
 
2009-10-30 12:09:53 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - A kormány a lakáshiteleseknek nyújtott áthidaló hitel konstrukciója megbukott. A kormány a tegnapi napon beismerte, hogy az a törvényjavaslat, amelyet két menetben áterőltetett a parlamenten, melyben a lakáshiteleseknek nyújtandó áthidaló kölcsönnel kívánta enyhíteni a sokszázezer bajbajutott magyar család helyzetét, alkalmatlan a cél elérésére.
bővebben
 
2009-09-05 15:54:26 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - Az állami fizetések ügyében az MSZP továbbra is hülyének nézi az embereket. A Fidesz több hónapja benyújtotta az Országgyűlésnek az állami fizetések csökkentéséről szóló javaslatát, azt azonban a szocialisták még csak napirendre venni sem voltak hajlandók.
bővebben
 
2009-09-05 15:50:03 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - Az MSZP ma ugyanazt tette, mint az elmúlt hét évben folyamatosan, csak magukkal foglalkoztak, az ország érdeke pedig egyáltalán nem számít nekik. Ma Magyarországnak sokkal súlyosabb problémái vannak annál, mint hogy éppen ki kerül be az MSZP ilyen-olyan bizottságaiba. Az MSZP képtelen megoldani Magyarország valódi problémáit, ezért az országnak mielőbbi változásra van szüksége.
bővebben
 
2009-07-20 11:47:50 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) A magyar gazdaságról a mai nap is olyan szakértői vélemények, sajtóhírek jelentek meg, amelyek egyértelműen mutatják a kormányzati politika kudarcát és azt, hogy a Bajnai-kormány alkalmatlan a válság kezelésére.
bővebben
 
2009-07-15 14:15:52 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - Megint egy miniszterelnöki nagybejelentés, miközben az egészségügyi szakemberek szerint évtizedes lehet a visszaesés az egészségügyben. Megint egy miniszterelnöki nagybejelentés, közben pedig a valódi kérdésekkel semmit sem törődik a kormány, legfeljebb cinikus, semmitmondó válaszokat adnak a miniszterek, államtitkárok.
bővebben
Kulcsszavak: egészségügy, fidesz
 
2009-07-10 10:17:01 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség frakciójának Emberi jogi munkacsoportja megdöbbenését fejezi ki a kínai Ürümcsiban elkövetett ujgurokkal szembeni hatósági erőszak ügyében.
bővebben
 
2009-06-15 10:45:18 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
 
(FP24) - Budapest - A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Konrad Adenauer Alapítvány tisztelettel meghívja a NAGY IMRE ÚJRATEMETÉSE című
konferenciára, melyre 2009. június 16-án (kedden), 17.00-tól kerül sor a budapesti Ybl Palotába (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.)

bővebben
 
 
 
Onlinefootage.tv - Footage and stories for crossmedia

Footage and stories for crossmedia