Presserelease
Neueste
SZOMBATON TETŐZIK A HŐSÉG – MEGHOSSZABBÍTJA A II. FOKÚ RIASZTÁST AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

CSAK OTT, ODA ÉS AKKOR VILÁGÍTSUNK, AHOL ÉS AMIKOR SZÜKSÉGES

MÉG TÖBB NAPON ÁT TART A HŐSÉG, AZ ÉJSZAKÁK SEM HOZNAK ENYHÜLÉST

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELME: ÁTLAGOSAN KÉT-HÁROM KIFOGÁS JUT EZER ELLENŐRZÉSRE

GOP-1.1.1-11-2012-0006 „PIACORIENTÁLT KUTATÁS-FEJLESZTÉS A BIOSPIRÁL-2006 KFT-NÉL” CÍMŰ PÁLYÁZAT CÉLJÁRÓL, MEGKEZDÉSÉRŐL

VIRÁGZÁS ELŐTT A PARLAGFŰ | INDUL A PARLAGFŰ POLLEN RIASZTÁSI RENDSZER

„A VÍZÉ LESZ A KORONA” – SIKERREL ZÁRULT AZ ORSZÁGOS HAPPY-HÉT

III. FOKÚ HŐSÉGRIADÓ: MEGHOSSZABBÍTVA!

NÉGY JÓ TANÁCS IDŐSEKNEK A HŐSÉGHULLÁMOK IDEJÉRE

MIRE FIGYELJÜNK GYÓGYSZEREINK ESETÉBEN A NAGY MELEGBEN?

TARTÓS HŐHULLÁM SZOMBATTÓL – III. FOKÚ RIASZTÁST RENDEL EL AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

ITT A VAKÁCIÓ! HOGYAN KERÜLHETŐK EL A LEGGYAKORIBB FERTŐZÉSEK ÉS A GYERMEKBALESETEK?

II. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS: CSÜTÖRTÖKIG TART A KÁNIKULA!

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG: NEM LESZ LEFEDETLEN TÉRSÉG AZ ORSZÁGBAN

KÖZEL SZÁZ ÉVE A CSALÁDOK ÉS A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT - VÉDŐNŐK NAPJA 2012.

SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓ SZEREK: CSAK AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL ENGEDÉLYÉVEL!

MÍNUSZ 80 MILLIÁRD - KISZÁMOLTUK: A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON

„LYUKAK A VÉDŐHÁLÓN” - A GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZHETŐ!

KÖZÖS MUNKA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN ÉS A DOHÁNYZÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA

JÓL-LÉT ÉS EGÉSZ-SÉG KAMASZKORBAN
Hochladen in 4 schritten
PRESSEMELDUNGEN HOCHLADEN

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG: NEM LESZ LEFEDETLEN TÉRSÉG AZ ORSZÁGBAN

Text kann man hier runterladen Text
(FP24) - Budapest - Több hónapos, egyeztetésekkel kísért folyamat zárult le júniusban, amikor az Országos Tisztifőorvosi Hivatal meghozta határozatait arról, hogy az egyes egészségügyi szolgáltatók július 1-től milyen kapacitásokkal és milyen területi ellátási kötelezettséggel vesznek részt a fekvőbeteg-szakellátásban. A betegek számára a legfontosabb, hogy elsősorban továbbra is háziorvosukat kell felkeresniük, a beutalási rendet ismerve szükség esetén ők fogják pácienseiket a megfelelő intézménybe irányítani.
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2012. február 15-én megküldte az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tarozó ellátási területek felosztására irányuló javaslatát. Ennek alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 2012. február 16-án hivatalból eljárást indított a fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatók fekvőbeteg-szakellátási kapacitásainak és az ezekhez tartozó ellátási területek megállapítására.

A szolgáltatók törvényben biztosított betekintési jogukkal élve az eljárás során keletkezett iratokat, így a GYEMSZI javaslata szerinti kapacitásokat és az ehhez tartozó ellátási területeket megtekintették, azokról másolatot kértek. Az iratbetekintést követően a szolgáltatók a javaslatban foglaltakkal kapcsolatosan észrevételt tettek, nyilatkoztak arról, hogy azzal egyetértve vagy attól eltérve milyen kapacitással, az ellátórendszer milyen szintjén és milyen terjedelmű ellátási területen képzelik el működésüket a jövőben.

Az OTH március végén térségenként tárgyalásra hívta meg a struktúraváltással érintett egészségügyi szolgáltatókat. Itt vitatták meg az ellátási területekkel kapcsolatos kérdéseket, azokat illetően egyes szolgáltatók között egyezségek is létrejöttek. Az un. progresszivitási szinteket érintően az OTH a Szakmai Kollégium véleményét kérte, melynek során meghatározták, hogy egy adott szakmában mely intézmény milyen szintű ellátásra képes, illetve lesz jogosult. A Szakmai Kollégium véleményét követően a GYEMSZI korábbi javaslata ismét áttekintésre került, figyelembe véve a korábbi egyeztetéseket és az időközben hatályba lépett jogszabály-módosításokat is.

A végleges javaslatot a GYEMSZI június 7-én küldte meg az OTH részére. Az OTH ennek alapján hozta meg döntését a fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók kapacitásairól (ágyszámokról) az aktív és krónikus ellátási formák tekintetében. Továbbá megállapította ezen szolgáltatók ellátási területét, amely meghatározza, hogy mely településről illetve településrészről lesz köteles a betegeket fogadni. Az intézmények részére a döntések 2012. június 11-én postázásra kerültek. Az OTH döntését 2012. július 1-től kell alkalmazni, vagyis ettől az időponttól kell a határozatban megállapított szakmákat működtetni, a kijelölt ellátási területről a betegeket fogadni.

Az egészségügyi szolgáltatások szerkezetének megváltozása miatt az OTH az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeit is módosítani fogja. Ebben az eljárásban az érintett fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények nyilatkozatát kéri arról, hogy kapacitásaikat milyen osztályszerkezetben kívánják működtetni a jövőben. A működési engedély módosítását követően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kórházak finanszírozási szerződésén is átvezeti a július 1-től bekövetkező változásokat.

Az OTH által hozott döntés biztosítja, hogy az ország területén élők a fekvőbeteg szakellátás alapszintjétől a legmagasabb szintig a szükséges ellátást megkaphassák, kijelöli azon intézményeket, melyek ezen ellátásra kötelezettek. A betegeknek elsősorban továbbra is háziorvosukat kell felkeresniük, a beutalási rendet ismerve szükség esetén ők fogják pácienseiket a megfelelő intézménybe irányítani.

Az OTH a kapacitásokat és ellátási területeket érintő változásokat 2012. július 1-től fogja közzétenni honlapján.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Igazgatási Főosztály
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály
pr_responsibility
sharethisKONTAKT
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Budapest
Gyáli út 2-6.
Tengelits András email
+36 30 535 05 05
www.antsz.hu

PR-links

pr_FirmDescrTitle
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll. Az OTH vezetője az országos tiszti főorvos.
Az országos intézeteknek szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai és szakértői feladataik vannak. A népegészségügyi feladatok ellátására fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei, valamint kistérségi, fővárosi kerületi (kistérségi népegészségügyi intézetek) működnek. Az országos tiszti főorvos az ÁNTSZ és a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervei szakmai irányítója.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei feladatai: közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugár [...]
 
 
Onlinefootage.tv - Footage and stories for crossmedia

Footage and stories for crossmedia